150 Мянга гаруй хүн амтай СБД ''Хүчирхийлэлгүй гэр бүлийн төлөө'' аяны хүрээнд хэд хэдэн ажил хийж байна