Сүхбаатар дүүрэг БНСУ-ын томоохон дүүрэгтэй сурагч, оюутан, багш, эмч, сувилагч солилцоог эхлүүллээ