ИТХ-ын ажлын алба Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж байна

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Шинэ сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан Төрийн захиргааны бүтээмжийг сайжруулах зорилтын дагуу дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд чанарын менежментийн тогтолцоог ISO 9001:2015 MNS стандартад нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна.