Төлбөрийн баримт бүртгүүлэхэд дата ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ

Үүрэн холбооны оператор компаниудтай хамтран Ибаримт гар утасны аппликейшнаар төлбөрийн баримт бүртгүүлэхэд дата ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ боллоо.


iOS – Татах https://apps.apple.com/us/app/ebarimt/id1071510270
Android – Татах https://play.google.com/store/apps/details?id=mn.mta.vatps