Хялбар бүртгэл

Имарт сүлжээ дэлгүүрээр үйлчлүүлээд төлбөрийн баримтаа хялбар бүртгэл ашиглан "КАСС"-н дээр бүртгүүлэх боломжтой боллоо. Ингэснээр төлбөрийн баримт үнийн дүн зөрүүтэй, ААН илгээгээгүй төлөвт шилжихгүй бүрэн баталгаажна.