Сумын улсын байцаагчдын сургалт, зөвөлгөөн болно

Татварын хуулийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд сумын улсын байцаагчдын сургалт - зөвөлгөөнийг татварын ажилчдын баярын өдөртэй хамтатган 2019/9/20 - 2019/9/22 өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна.