НӨАТ-ын урамшууллын системын талаар зөвлөгөө өгч ажиллаа

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Мандал, Сайхан, Орхонтуул суманд хувиараа бизнес эрхлэгч иргэдийн ажлын байранд НӨАТ, ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, НӨАТ-ын урамшууллын системын талаар зөвлөгөө өгч ажиллаа.