Кино бүтсэн түүх

Хоёр дахь удаагийн "ДУВА" наадмын зохиолч найруулагчид кино бүтсэн түүх нэвтрүүлэгт оролцлоо. 

">http://